Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 45 95.556% 100% 4.444%
2021 30 100% 100% 0%
2020 40 95% 100% 5%
2019 30 100% 100% 0%
2018 19 94.737% 100% 5.263%
2017 23 95.652% 100% 4.348%
2016 19 100% 100% 0%
2015 44 95.455% 97.674% 2.273%
2014 45 97.778% 100% 2.222%
2013 39 97.436% 100% 2.564%
2012 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 45
  96%
  100%
  4%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 2500239 30
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500239 40
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500239 30
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 19
  95%
  100%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500239 23
  96%
  100%
  4%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2016 2500239 19
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 44
  95%
  98%
  2%
2014 2500239 45
  98%
  100%
  2%
2013 2500239 39
  97%
  100%
  3%
2012 2500239 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 45 2% 13% 44% 33% 0% 4%
1353 96 17% 33% 17% 33% 0% 0%
2021 2500239 30 3% 20% 53% 23% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2020 2500239 40 3% 15% 68% 10% 0% 5%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2019 2500239 30 3% 20% 70% 7% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500239 19 11% 42% 21% 21% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500239 23 4% 26% 61% 4% 0% 4%
1353 80 0% 40% 40% 0% 0% 20%
2016 2500239 19 5% 11% 37% 47% 0% 0%
1353 64 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2015 2500239 44 0% 0% 59% 36% 2% 2%
2014 2500239 45 4% 7% 42% 44% 0% 2%
2013 2500239 39 5% 3% 69% 21% 0% 3%
2012 2500239 32 6% 9% 50% 34% 0% 0%