Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 69 88.406% 93.846% 5.797%
2021 58 87.931% 89.474% 1.724%
2020 41 95.122% 95.122% 0%
2019 50 92% 95.833% 4%
2018 52 84.615% 88% 3.846%
2017 38 68.421% 72.222% 5.263%
2016 31 67.742% 72.414% 6.452%
2015 58 93.103% 94.737% 1.724%
2014 81 82.716% 84.81% 2.469%
2013 66 74.242% 83.051% 10.606%
2012 43 58.14% 62.5% 6.977%
2011 91 54.945% 65.789% 16.484%
2010 66 56.061% 68.519% 18.182%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 69
  88%
  94%
  6%
2021 2500239 58
  88%
  89%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 41
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500239 50
  92%
  96%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 52
  85%
  88%
  4%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2017 2500239 38
  68%
  72%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500239 31
  68%
  72%
  6%
2015 2500239 58
  93%
  95%
  2%
2014 2500239 81
  83%
  85%
  2%
2013 2500239 66
  74%
  83%
  11%
2012 2500239 43
  58%
  62%
  7%
2011 2500239 91
  55%
  66%
  16%
2010 2500239 66
  56%
  69%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 69 1% 7% 25% 55% 6% 6%
2021 2500239 58 3% 12% 10% 62% 10% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500239 41 0% 15% 29% 51% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500239 50 0% 16% 24% 52% 4% 4%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2018 2500239 52 2% 13% 17% 52% 12% 4%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2017 2500239 38 0% 3% 16% 50% 26% 5%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500239 31 0% 6% 16% 45% 26% 6%
2015 2500239 58 0% 9% 19% 66% 5% 2%
2014 2500239 81 0% 7% 16% 59% 15% 2%
2013 2500239 66 2% 5% 21% 47% 15% 11%
2012 2500239 43 0% 2% 2% 53% 35% 7%
2011 2500239 91 1% 4% 9% 41% 29% 16%
2010 2500239 66 2% 12% 12% 30% 26% 18%