Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 66 80.303% 85.484% 6.061%
2021 65 98.462% 100% 1.538%
2020 45 91.111% 93.182% 2.222%
2019 52 84.615% 88% 3.846%
2018 40 82.5% 89.189% 7.5%
2017 30 90% 93.103% 3.333%
2016 35 82.857% 82.857% 0%
2015 54 92.593% 100% 7.407%
2014 72 91.667% 92.958% 1.389%
2013 66 89.394% 95.161% 6.061%
2012 63 87.302% 91.667% 4.762%
2011 51 86.275% 89.796% 3.922%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 66
  80%
  85%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500239 65
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 45
  91%
  93%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500239 52
  85%
  88%
  4%
2018 2500239 40
  82%
  89%
  8%
1353 80
  40%
  40%
  0%
2017 2500239 30
  90%
  93%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 35
  83%
  83%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 54
  93%
  100%
  7%
2014 2500239 72
  92%
  93%
  1%
2013 2500239 66
  89%
  95%
  6%
2012 2500239 63
  87%
  92%
  5%
2011 2500239 51
  86%
  90%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 66 5% 9% 18% 48% 14% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500239 65 5% 17% 35% 42% 0% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500239 45 2% 0% 36% 53% 7% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500239 52 8% 2% 19% 54% 12% 4%
2018 2500239 40 5% 3% 33% 43% 10% 8%
1353 80 0% 0% 0% 40% 60% 0%
2017 2500239 30 3% 10% 37% 40% 7% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500239 35 3% 14% 29% 37% 17% 0%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2015 2500239 54 6% 13% 48% 26% 0% 7%
2014 2500239 72 3% 17% 26% 46% 7% 1%
2013 2500239 66 3% 21% 27% 38% 5% 6%
2012 2500239 63 5% 11% 33% 38% 8% 5%
2011 2500239 51 4% 18% 41% 24% 10% 4%