Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 71 83.099% 90.769% 8.451%
2021 53 77.358% 85.417% 9.434%
2020 55 90.909% 90.909% 0%
2019 44 95.455% 95.455% 0%
2018 42 80.952% 87.179% 7.143%
2017 33 87.879% 90.625% 3.03%
2016 47 82.979% 95.122% 12.766%
2015 60 80% 96% 16.667%
2014 108 73.148% 80.612% 9.259%
2013 87 70.115% 78.205% 10.345%
2012 79 40.506% 60.377% 32.911%
2011 50 68% 72.34% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 71
  83%
  91%
  8%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500239 53
  77%
  85%
  9%
2020 2500239 55
  91%
  91%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500239 44
  95%
  95%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 42
  81%
  87%
  7%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500239 33
  88%
  91%
  3%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 272
  94%
  100%
  6%
2016 2500239 47
  83%
  95%
  13%
1353 160
  80%
  100%
  20%
2015 2500239 60
  80%
  96%
  17%
2014 2500239 108
  73%
  81%
  9%
2013 2500239 87
  70%
  78%
  10%
2012 2500239 79
  41%
  60%
  33%
2011 2500239 50
  68%
  72%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 71 4% 18% 35% 23% 8% 8%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2500239 53 2% 23% 28% 25% 13% 9%
2020 2500239 55 2% 11% 51% 27% 9% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500239 44 2% 27% 34% 32% 5% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500239 42 2% 17% 50% 12% 12% 7%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2017 2500239 33 3% 36% 33% 15% 9% 3%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 272 0% 18% 76% 0% 0% 6%
2016 2500239 47 2% 17% 36% 28% 4% 13%
1353 160 0% 50% 30% 0% 0% 20%
2015 2500239 60 0% 25% 30% 25% 3% 17%
2014 2500239 108 0% 19% 31% 23% 18% 9%
2013 2500239 87 2% 6% 31% 31% 20% 10%
2012 2500239 79 1% 4% 16% 19% 27% 33%
2011 2500239 50 4% 8% 30% 26% 26% 6%