Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 86 75.581% 85.526% 11.628%
2021 79 59.494% 68.116% 12.658%
2020 64 82.812% 88.333% 6.25%
2019 54 87.037% 90.385% 3.704%
2018 65 70.769% 82.143% 13.846%
2017 61 72.131% 81.481% 11.475%
2016 44 52.273% 69.697% 25%
2015 56 69.643% 81.25% 14.286%
2014 64 75% 90.566% 17.188%
2013 111 75.676% 84.848% 10.811%
2012 104 59.615% 68.889% 13.462%
2011 85 57.647% 61.25% 5.882%
2010 71 73.239% 80% 8.451%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 86
  76%
  86%
  12%
2021 2500239 79
  59%
  68%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 64
  83%
  88%
  6%
2019 2500239 54
  87%
  90%
  4%
2018 2500239 65
  71%
  82%
  14%
2017 2500239 61
  72%
  81%
  11%
2016 2500239 44
  52%
  70%
  25%
2015 2500239 56
  70%
  81%
  14%
2014 2500239 64
  75%
  91%
  17%
2013 2500239 111
  76%
  85%
  11%
2012 2500239 104
  60%
  69%
  13%
2011 2500239 85
  58%
  61%
  6%
2010 2500239 71
  73%
  80%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 86 5% 2% 20% 48% 13% 12%
2021 2500239 79 3% 3% 14% 38% 28% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500239 64 5% 3% 25% 50% 11% 6%
2019 2500239 54 2% 7% 30% 48% 9% 4%
2018 2500239 65 5% 2% 17% 48% 15% 14%
2017 2500239 61 3% 0% 26% 43% 16% 11%
2016 2500239 44 0% 7% 11% 34% 23% 25%
2015 2500239 56 4% 4% 14% 48% 16% 14%
2014 2500239 64 2% 2% 22% 50% 8% 17%
2013 2500239 111 2% 5% 24% 45% 14% 11%
2012 2500239 104 5% 0% 18% 37% 27% 13%
2011 2500239 85 4% 1% 12% 41% 36% 6%
2010 2500239 71 3% 4% 14% 52% 18% 8%