Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 88 50% 65.672% 23.864%
2021 91 65.934% 80% 17.582%
2020 104 73.077% 87.356% 16.346%
2019 102 74.51% 95% 21.569%
2018 89 46.067% 58.571% 21.348%
2017 101 62.376% 77.778% 19.802%
2016 91 46.154% 59.155% 21.978%
2015 58 55.172% 74.419% 25.862%
2014 57 64.912% 78.723% 17.544%
2013 112 63.393% 77.174% 17.857%
2012 182 62.637% 72.152% 13.187%
2011 86 80.233% 87.342% 8.14%
2010 71 66.197% 90.385% 26.761%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 88
  50%
  66%
  24%
1353 80
  60%
  75%
  20%
2021 2500239 91
  66%
  80%
  18%
2020 2500239 104
  73%
  87%
  16%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2019 2500239 102
  75%
  95%
  22%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2018 2500239 89
  46%
  59%
  21%
2017 2500239 101
  62%
  78%
  20%
2016 2500239 91
  46%
  59%
  22%
2015 2500239 58
  55%
  74%
  26%
2014 2500239 57
  65%
  79%
  18%
2013 2500239 112
  63%
  77%
  18%
2012 2500239 182
  63%
  72%
  13%
2011 2500239 86
  80%
  87%
  8%
2010 2500239 71
  66%
  90%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 88 2% 0% 13% 35% 26% 24%
1353 80 20% 0% 20% 20% 20% 20%
2021 2500239 91 2% 4% 9% 51% 16% 18%
2020 2500239 104 2% 3% 38% 31% 11% 16%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500239 102 6% 11% 28% 29% 4% 22%
1353 48 0% 0% 33% 0% 67% 0%
2018 2500239 89 0% 1% 17% 28% 33% 21%
2017 2500239 101 2% 3% 26% 32% 18% 20%
2016 2500239 91 0% 0% 13% 33% 32% 22%
2015 2500239 58 0% 5% 12% 38% 19% 26%
2014 2500239 57 0% 0% 26% 39% 18% 18%
2013 2500239 112 2% 0% 21% 41% 19% 18%
2012 2500239 182 2% 0% 18% 42% 24% 13%
2011 2500239 86 2% 5% 27% 47% 12% 8%
2010 2500239 71 1% 6% 18% 41% 7% 27%