Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 73 80.822% 90.769% 10.959%
2021 80 81.25% 83.333% 2.5%
2020 73 82.192% 89.552% 8.219%
2019 61 67.213% 75.926% 11.475%
2018 73 68.493% 75.758% 9.589%
2017 62 61.29% 64.407% 4.839%
2016 41 63.415% 66.667% 4.878%
2015 45 71.111% 76.19% 6.667%
2014 60 81.667% 98% 16.667%
2013 95 73.684% 78.652% 6.316%
2012 90 74.444% 78.824% 5.556%
2011 86 77.907% 83.75% 6.977%
2010 66 68.182% 72.581% 6.061%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 73
  81%
  91%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500239 80
  81%
  83%
  2%
1353 64
  0%
  0%
  25%
2020 2500239 73
  82%
  90%
  8%
2019 2500239 61
  67%
  76%
  11%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500239 73
  68%
  76%
  10%
2017 2500239 62
  61%
  64%
  5%
2016 2500239 41
  63%
  67%
  5%
2015 2500239 45
  71%
  76%
  7%
2014 2500239 60
  82%
  98%
  17%
2013 2500239 95
  74%
  79%
  6%
2012 2500239 90
  74%
  79%
  6%
2011 2500239 86
  78%
  84%
  7%
2010 2500239 66
  68%
  73%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 73 1% 1% 40% 37% 8% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500239 80 0% 0% 40% 41% 16% 3%
1353 64 0% 0% 0% 0% 75% 25%
2020 2500239 73 4% 0% 33% 44% 10% 8%
2019 2500239 61 2% 5% 23% 36% 21% 11%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500239 73 4% 4% 12% 48% 22% 10%
2017 2500239 62 0% 0% 18% 44% 34% 5%
2016 2500239 41 0% 2% 24% 37% 32% 5%
2015 2500239 45 0% 0% 38% 33% 22% 7%
2014 2500239 60 0% 2% 27% 53% 2% 17%
2013 2500239 95 0% 1% 14% 59% 20% 6%
2012 2500239 90 1% 0% 19% 54% 20% 6%
2011 2500239 86 2% 1% 22% 52% 15% 7%
2010 2500239 66 0% 2% 15% 52% 26% 6%