Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 10%
358h
16%
544h
21%
735h
2%
75h
46%
1566h
5%
156h
3434h
2020 5%
157h
21%
662h
20%
624h
0%
5h
51%
1571h
3%
82h
3102h
2019 9%
262h
18%
554h
23%
691h
0%
5h
48%
1437h
2%
65h
3013h
2018 7%
235h
21%
687h
22%
693h
0%
0h
40%
1282h
10%
319h
3217h
2017 6%
204h
31%
1018h
12%
403h
0%
0h
45%
1500h
6%
185h
3310h
2016 7%
257h
34%
1173h
14%
499h
0%
2h
30%
1052h
14%
471h
3454h
2015 6%
253h
50%
1966h
13%
524h
0%
0h
25%
959h
5%
209h
3911h
2014 9%
356h
45%
1814h
15%
589h
0%
0h
30%
1194h
2%
62h
4016h
2013 5%
286h
48%
2608h
12%
677h
1%
46h
26%
1424h
8%
424h
5464h
2012 7%
409h
52%
3101h
14%
835h
1%
56h
21%
1253h
6%
340h
5994h
2011 7%
267h
41%
1653h
19%
763h
1%
37h
31%
1271h
2%
88h
4078h
2010 1%
39h
31%
951h
18%
559h
3%
81h
46%
1422h
2%
61h
3112h
2009 2%
28h
18%
305h
24%
397h
5%
92h
42%
712h
9%
145h
1680h