Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500240 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 46
  96%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2500249 41
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 49
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500249 39
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500249 38
  92%
  100%
  8%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 26
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 54
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 47
  94%
  98%
  4%
2014 2500249 56
  91%
  98%
  7%
2013 2500249 52
  94%
  96%
  2%
2012 2500249 54
  98%
  98%
  0%
2011 2500249 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 46 4% 17% 35% 39% 2% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501913 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2500249 41 0% 12% 39% 37% 0% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500249 49 4% 22% 55% 18% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501933 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 39 8% 18% 69% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 38 0% 16% 47% 29% 0% 8%
1353 64 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2017 2500249 26 0% 12% 54% 31% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500249 54 4% 11% 57% 26% 0% 2%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2500249 47 4% 4% 34% 51% 2% 4%
2014 2500249 56 0% 27% 50% 14% 2% 7%
2013 2500249 52 0% 15% 62% 17% 4% 2%
2012 2500249 54 0% 6% 59% 33% 2% 0%
2011 2500249 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%