Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 8%
216h
16%
428h
13%
346h
6%
155h
53%
1444h
4%
119h
2708h
2020 8%
211h
16%
453h
9%
260h
0%
8h
57%
1602h
9%
265h
2799h
2019 9%
244h
17%
438h
10%
270h
4%
105h
55%
1455h
4%
117h
2629h
2018 6%
152h
24%
647h
9%
239h
5%
135h
48%
1275h
7%
195h
2642h
2017 10%
279h
22%
628h
8%
228h
0%
0h
58%
1649h
3%
80h
2864h
2016 9%
258h
22%
605h
8%
225h
0%
0h
58%
1637h
3%
83h
2808h
2015 9%
243h
25%
691h
9%
242h
0%
0h
52%
1424h
5%
137h
2736h
2014 15%
416h
23%
621h
12%
337h
0%
0h
49%
1357h
1%
24h
2755h
2013 17%
575h
31%
1061h
10%
334h
1%
23h
32%
1080h
10%
323h
3396h
2012 23%
780h
35%
1213h
7%
244h
1%
38h
29%
987h
6%
202h
3463h
2011 26%
703h
19%
505h
13%
339h
1%
23h
22%
601h
19%
516h
2688h
2010 18%
327h
15%
284h
15%
280h
8%
152h
32%
602h
12%
215h
1860h
2009 4%
42h
10%
112h
26%
287h
15%
171h
38%
423h
7%
81h
1118h