UAB

Grau en Estudis Clàssics ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000074 Graduat en Estudis Clàssics
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 96% 97% 1%
2019 95% 96% 1%
2018 83% 93% 10%
2017 81% 89% 9%
2016 75% 87% 14%
2015 78% 90% 13%
2014 81% 90% 10%
2013 79% 88% 10%
2012 73% 85% 14%
2011 75% 79% 5%
2010 68% 82% 17%
2009 74% 88% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 7% 21% 43% 29% 0%
2020 5% 20% 46% 26% 3%
2019 6% 18% 37% 34% 4%
2018 5% 8% 40% 39% 7%
2017 4% 11% 34% 39% 11%
2016 5% 13% 39% 30% 13%
2015 5% 12% 39% 34% 10%
2014 3% 7% 35% 46% 10%
2013 5% 10% 37% 36% 12%
2012 5% 11% 34% 35% 15%
2011 5% 8% 30% 37% 21%
2010 6% 7% 32% 37% 18%
2009 5% 10% 36% 36% 12%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100427 Art Grec 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100339 Història Social i Econòmica de l'Antiguitat 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100422 Mitologia i Literatura 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100421 Mitologia i Religió 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100374 Paleografia 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100262 Pensament Literari 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100401 Treball de Fi de Grau 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%