Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 104 22 40
2016 92 16 40
2015 84 14 40
2014 78 20 40
2013 88 18 40
2012 104 16 40
2011 87 12 40
2010 75 9 40

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2019 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2017 96%
23
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
24
2016 87%
20
0%
0
9%
2
0%
0
0%
0
4%
1
23
2015 74%
14
5%
1
11%
2
0%
0
0%
0
11%
2
19
2014 71%
20
0%
0
25%
7
0%
0
0%
0
4%
1
28
2013 96%
22
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
23
2012 80%
20
4%
1
12%
3
4%
1
0%
0
0%
0
25
2011 84%
21
0%
0
4%
1
4%
1
0%
0
8%
2
25
2010 93%
13
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
7%
1
14
2009 77%
17
0%
0
18%
4
0%
0
0%
0
5%
1
22