Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 96,13% %
2019 94,88% 100%
2018 83,33% %
2017 80,69% 79,17%
2016 75% 66,2%
2015 77,98% 78,8%
2014 80,76% 78,68%
2013 78,69% 69,13%
2012 73,22% 70,9%
2011 75,06% 69,96%
2010 68,09% 56,2%
2009 73,95% 73,95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats