Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 85 95% 100% 5%
2020 87 91% 100% 9%
2019 82 87% 99% 12%
2018 89 90% 99% 9%
2017 88 83% 96% 14%
2016 83 86% 99% 13%
2015 88 91% 99% 8%
2014 89 90% 94% 4%
2013 85 91% 100% 9%
2012 87 87% 99% 11%
2011 87 90% 100% 10%
2010 82 87% 100% 13%
2009 82 73% 91% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 85
  95%
  100%
  5%
2020 2500244 87
  91%
  100%
  9%
2019 2500244 82
  87%
  99%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 89
  90%
  99%
  9%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2500244 88
  83%
  96%
  14%
1353 60
  50%
  100%
  50%
2016 2500244 83
  86%
  99%
  13%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 88
  91%
  99%
  8%
2014 2500244 89
  90%
  94%
  4%
2013 2500244 85
  91%
  100%
  9%
2012 2500244 87
  87%
  99%
  11%
2011 2500244 87
  90%
  100%
  10%
2010 2500244 82
  87%
  100%
  13%
2009 2500244 82
  73%
  91%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 85 4% 7% 75% 9% 0% 5%
2020 2500244 87 5% 7% 63% 16% 0% 9%
2019 2500244 82 5% 4% 52% 26% 1% 12%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500244 89 6% 12% 61% 11% 1% 9%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500244 88 6% 5% 48% 25% 3% 14%
1353 60 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500244 83 4% 8% 45% 29% 1% 13%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 88 5% 6% 47% 34% 1% 8%
2014 2500244 89 2% 2% 48% 37% 6% 4%
2013 2500244 85 1% 1% 60% 28% 0% 9%
2012 2500244 87 0% 3% 54% 30% 1% 11%
2011 2500244 87 2% 24% 43% 21% 0% 10%
2010 2500244 82 1% 21% 49% 16% 0% 13%
2009 2500244 82 0% 7% 50% 16% 7% 20%