Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 82 93% 99% 6%
2020 90 92% 100% 8%
2019 83 90% 100% 10%
2018 88 89% 99% 10%
2017 97 86% 97% 11%
2016 85 78% 81% 5%
2015 90 94% 94% 0%
2014 87 93% 95% 2%
2013 84 88% 94% 6%
2012 86 88% 94% 6%
2011 88 85% 94% 9%
2010 86 88% 94% 6%
2009 81 67% 83% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 82
  93%
  99%
  6%
1353 180
  92%
  92%
  0%
2020 2500244 90
  92%
  100%
  8%
1355 13
  0%
  0%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 83
  90%
  100%
  10%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2018 2500244 88
  89%
  99%
  10%
1353 60
  25%
  50%
  50%
2017 2500244 97
  86%
  97%
  11%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 75
  20%
  100%
  80%
2016 2500244 85
  78%
  81%
  5%
2015 2500244 90
  94%
  94%
  0%
2014 2500244 87
  93%
  95%
  2%
2013 2500244 84
  88%
  94%
  6%
2012 2500244 86
  88%
  94%
  6%
2011 2500244 88
  85%
  94%
  9%
2010 2500244 86
  88%
  94%
  6%
2009 2500244 81
  67%
  83%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 82 2% 15% 63% 12% 1% 6%
1353 180 17% 17% 25% 33% 8% 0%
2020 2500244 90 1% 28% 60% 3% 0% 8%
1355 13 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 83 5% 2% 80% 4% 0% 10%
1353 75 0% 20% 60% 0% 0% 20%
2018 2500244 88 5% 19% 44% 20% 1% 10%
1353 60 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2017 2500244 97 5% 1% 36% 43% 3% 11%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 75 0% 0% 0% 20% 0% 80%
2016 2500244 85 2% 0% 38% 38% 18% 5%
2015 2500244 90 4% 4% 56% 30% 6% 0%
2014 2500244 87 0% 1% 40% 52% 5% 2%
2013 2500244 84 5% 0% 38% 45% 6% 6%
2012 2500244 86 6% 0% 31% 51% 6% 6%
2011 2500244 88 6% 0% 43% 36% 6% 9%
2010 2500244 86 3% 2% 55% 28% 6% 6%
2009 2500244 81 4% 6% 16% 41% 14% 20%