Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 87 93% 93% 0%
2020 86 94% 94% 0%
2019 84 98% 100% 2%
2018 86 97% 100% 3%
2017 87 95% 98% 2%
2016 84 87% 100% 13%
2015 85 93% 96% 4%
2014 90 91% 100% 9%
2013 90 91% 96% 6%
2012 86 86% 89% 3%
2011 86 88% 96% 8%
2010 77 97% 99% 1%
2009 82 85% 89% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 87
  93%
  93%
  0%
2504012 41
  78%
  84%
  7%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2020 2500244 86
  94%
  94%
  0%
2504012 42
  88%
  90%
  2%
2019 2500244 84
  98%
  100%
  2%
1353 255
  94%
  100%
  6%
2018 2500244 86
  97%
  100%
  3%
1353 420
  82%
  92%
  11%
2017 2500244 87
  95%
  98%
  2%
1353 150
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 84
  87%
  100%
  13%
1353 180
  83%
  91%
  8%
2015 2500244 85
  93%
  96%
  4%
2014 2500244 90
  91%
  100%
  9%
2013 2500244 90
  91%
  96%
  6%
2012 2500244 86
  86%
  89%
  3%
2011 2500244 86
  88%
  96%
  8%
2010 2500244 77
  97%
  99%
  1%
2009 2500244 82
  85%
  89%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 87 3% 1% 33% 55% 7% 0%
2504012 41 2% 0% 12% 63% 15% 7%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 2500244 86 1% 3% 37% 52% 6% 0%
2504012 42 0% 0% 12% 76% 10% 2%
2019 2500244 84 5% 2% 51% 39% 0% 2%
1353 255 0% 0% 47% 47% 0% 6%
2018 2500244 86 5% 2% 66% 23% 0% 3%
1353 420 0% 0% 29% 54% 7% 11%
2017 2500244 87 5% 9% 68% 14% 2% 2%
1353 150 10% 0% 70% 20% 0% 0%
2016 2500244 84 4% 15% 64% 4% 0% 13%
1353 180 0% 0% 58% 25% 8% 8%
2015 2500244 85 6% 8% 65% 14% 4% 4%
2014 2500244 90 4% 6% 33% 48% 0% 9%
2013 2500244 90 2% 3% 31% 54% 3% 6%
2012 2500244 86 5% 5% 21% 56% 10% 3%
2011 2500244 86 3% 3% 30% 51% 3% 8%
2010 2500244 77 0% 4% 58% 35% 1% 1%
2009 2500244 82 0% 4% 51% 30% 11% 4%