Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 36 92% 100% 8%
2020 27 100% 100% 0%
2019 20 95% 100% 5%
2018 23 91% 95% 4%
2017 18 100% 100% 0%
2016 18 94% 100% 6%
2015 28 96% 100% 4%
2014 31 100% 100% 0%
2013 25 96% 100% 4%
2012 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 36
  92%
  100%
  8%
2020 2500244 27
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 20
  95%
  100%
  5%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 2500244 23
  91%
  95%
  4%
1353 150
  80%
  100%
  20%
2017 2500244 18
  100%
  100%
  0%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2016 2500244 18
  94%
  100%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 28
  96%
  100%
  4%
2014 2500244 31
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 25
  96%
  100%
  4%
2012 2500244 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 36 3% 44% 39% 6% 0% 8%
2020 2500244 27 4% 44% 48% 4% 0% 0%
2019 2500244 20 5% 45% 40% 5% 0% 5%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500244 23 4% 39% 48% 0% 4% 4%
1353 150 0% 40% 10% 30% 0% 20%
2017 2500244 18 6% 22% 61% 11% 0% 0%
1353 90 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2016 2500244 18 0% 56% 33% 6% 0% 6%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 28 4% 25% 68% 0% 0% 4%
2014 2500244 31 6% 29% 58% 6% 0% 0%
2013 2500244 25 4% 40% 52% 0% 0% 4%
2012 2500244 12 0% 67% 33% 0% 0% 0%