Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 89 97% 100% 3%
2020 85 95% 100% 5%
2019 82 98% 100% 2%
2018 88 94% 100% 6%
2017 87 91% 98% 7%
2016 87 92% 98% 6%
2015 89 91% 96% 6%
2014 85 95% 100% 5%
2013 84 95% 100% 5%
2012 89 97% 99% 2%
2011 90 88% 94% 7%
2010 83 87% 91% 5%
2009 81 78% 90% 14%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 89
  97%
  100%
  3%
1353 150
  90%
  100%
  10%
2020 2500244 85
  95%
  100%
  5%
2019 2500244 82
  98%
  100%
  2%
1353 225
  73%
  100%
  27%
2018 2500244 88
  94%
  100%
  6%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2017 2500244 87
  91%
  98%
  7%
2016 2500244 87
  92%
  98%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 89
  91%
  96%
  6%
2014 2500244 85
  95%
  100%
  5%
2013 2500244 84
  95%
  100%
  5%
2012 2500244 89
  97%
  99%
  2%
2011 2500244 90
  88%
  94%
  7%
2010 2500244 83
  87%
  91%
  5%
2009 2500244 81
  78%
  90%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 89 2% 25% 49% 20% 0% 3%
1353 150 0% 10% 30% 50% 0% 10%
2020 2500244 85 5% 4% 53% 34% 0% 5%
2019 2500244 82 1% 9% 52% 35% 0% 2%
1353 225 0% 33% 27% 13% 0% 27%
2018 2500244 88 5% 2% 35% 52% 0% 6%
1353 60 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2017 2500244 87 3% 3% 30% 54% 2% 7%
2016 2500244 87 1% 1% 46% 44% 2% 6%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500244 89 2% 2% 36% 51% 3% 6%
2014 2500244 85 4% 4% 27% 61% 0% 5%
2013 2500244 84 1% 8% 49% 37% 0% 5%
2012 2500244 89 3% 6% 44% 44% 1% 2%
2011 2500244 90 1% 4% 27% 56% 6% 7%
2010 2500244 83 1% 4% 35% 47% 8% 5%
2009 2500244 81 2% 5% 27% 43% 9% 14%