Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 83 92.771% 95.062% 2.41%
2021 89 96.629% 100% 3.371%
2020 85 95.294% 100% 4.706%
2019 82 97.561% 100% 2.439%
2018 88 94.318% 100% 5.682%
2017 87 90.805% 97.531% 6.897%
2016 87 91.954% 97.561% 5.747%
2015 89 91.011% 96.429% 5.618%
2014 85 95.294% 100% 4.706%
2013 84 95.238% 100% 4.762%
2012 89 96.629% 98.851% 2.247%
2011 90 87.778% 94.048% 6.667%
2010 83 86.747% 91.139% 4.819%
2009 81 77.778% 90% 13.58%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 83
  93%
  95%
  2%
1353 256
  75%
  80%
  6%
2021 2500244 89
  97%
  100%
  3%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2020 2500244 85
  95%
  100%
  5%
2019 2500244 82
  98%
  100%
  2%
1353 240
  73%
  100%
  27%
2018 2500244 88
  94%
  100%
  6%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2017 2500244 87
  91%
  98%
  7%
2016 2500244 87
  92%
  98%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 89
  91%
  96%
  6%
2014 2500244 85
  95%
  100%
  5%
2013 2500244 84
  95%
  100%
  5%
2012 2500244 89
  97%
  99%
  2%
2011 2500244 90
  88%
  94%
  7%
2010 2500244 83
  87%
  91%
  5%
2009 2500244 81
  78%
  90%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 83 4% 7% 48% 34% 5% 2%
1353 256 6% 13% 31% 25% 19% 6%
2021 2500244 89 2% 25% 49% 20% 0% 3%
1353 160 0% 10% 30% 50% 0% 10%
2020 2500244 85 5% 4% 53% 34% 0% 5%
2019 2500244 82 1% 9% 52% 35% 0% 2%
1353 240 0% 33% 27% 13% 0% 27%
2018 2500244 88 5% 2% 35% 52% 0% 6%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2017 2500244 87 3% 3% 30% 54% 2% 7%
2016 2500244 87 1% 1% 46% 44% 2% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500244 89 2% 2% 36% 51% 3% 6%
2014 2500244 85 4% 4% 27% 61% 0% 5%
2013 2500244 84 1% 8% 49% 37% 0% 5%
2012 2500244 89 3% 6% 44% 44% 1% 2%
2011 2500244 90 1% 4% 27% 56% 6% 7%
2010 2500244 83 1% 4% 35% 47% 8% 5%
2009 2500244 81 2% 5% 27% 43% 9% 14%