Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 75 100% 100% 0%
2020 77 96% 100% 4%
2019 76 96% 99% 3%
2018 80 92% 99% 6%
2017 75 91% 97% 7%
2016 85 88% 93% 5%
2015 80 86% 100% 14%
2014 79 91% 96% 5%
2013 75 89% 93% 4%
2012 82 94% 99% 5%
2011 71 94% 97% 3%
2010 58 91% 98% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 75
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2020 2500244 77
  96%
  100%
  4%
2019 2500244 76
  96%
  99%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 80
  92%
  99%
  6%
2017 2500244 75
  91%
  97%
  7%
1353 105
  71%
  83%
  14%
2016 2500244 85
  88%
  93%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 80
  86%
  100%
  14%
2014 2500244 79
  91%
  96%
  5%
2013 2500244 75
  89%
  93%
  4%
2012 2500244 82
  94%
  99%
  5%
2011 2500244 71
  94%
  97%
  3%
2010 2500244 58
  91%
  98%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 75 4% 13% 57% 25% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2500244 77 3% 39% 39% 16% 0% 4%
2019 2500244 76 3% 22% 58% 13% 1% 3%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500244 80 5% 10% 55% 23% 1% 6%
2017 2500244 75 4% 9% 49% 28% 3% 7%
1353 105 14% 0% 14% 43% 14% 14%
2016 2500244 85 4% 2% 53% 29% 7% 5%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 80 6% 3% 49% 29% 0% 14%
2014 2500244 79 3% 0% 39% 49% 4% 5%
2013 2500244 75 5% 0% 48% 36% 7% 4%
2012 2500244 82 5% 7% 43% 39% 1% 5%
2011 2500244 71 3% 8% 62% 21% 3% 3%
2010 2500244 58 5% 2% 53% 31% 2% 7%