Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 73 86% 88% 1%
2020 75 100% 100% 0%
2019 78 94% 95% 1%
2018 73 96% 99% 3%
2017 82 91% 97% 6%
2016 81 91% 94% 2%
2015 70 96% 97% 1%
2014 77 97% 97% 0%
2013 78 95% 99% 4%
2012 74 99% 100% 1%
2011 67 99% 100% 1%
2010 59 98% 98% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 73
  86%
  88%
  1%
1353 105
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 75
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 78
  94%
  95%
  1%
1353 135
  89%
  100%
  11%
2018 2500244 73
  96%
  99%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 82
  91%
  97%
  6%
2016 2500244 81
  91%
  94%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 70
  96%
  97%
  1%
2014 2500244 77
  97%
  97%
  0%
2013 2500244 78
  95%
  99%
  4%
2012 2500244 74
  99%
  100%
  1%
2011 2500244 67
  99%
  100%
  1%
2010 2500244 59
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 73 0% 1% 21% 64% 12% 1%
1353 105 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2020 2500244 75 1% 0% 32% 67% 0% 0%
2019 2500244 78 4% 9% 37% 44% 5% 1%
1353 135 11% 22% 44% 11% 0% 11%
2018 2500244 73 5% 5% 36% 49% 1% 3%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500244 82 5% 22% 46% 18% 2% 6%
2016 2500244 81 5% 10% 37% 40% 6% 2%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500244 70 4% 7% 46% 39% 3% 1%
2014 2500244 77 3% 4% 64% 27% 3% 0%
2013 2500244 78 4% 9% 64% 18% 1% 4%
2012 2500244 74 3% 26% 46% 24% 0% 1%
2011 2500244 67 0% 3% 69% 27% 0% 1%
2010 2500244 59 0% 0% 56% 42% 2% 0%