Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 68 93% 100% 7%
2020 85 95% 100% 5%
2019 63 92% 97% 5%
2018 80 94% 96% 2%
2017 81 98% 98% 0%
2016 72 92% 94% 3%
2015 81 88% 93% 6%
2014 74 81% 90% 9%
2013 72 89% 97% 8%
2012 68 85% 94% 9%
2011 52 87% 92% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500244 68
  93%
  100%
  7%
1355 13
  0%
  0%
  0%
1353 135
  67%
  86%
  22%
2020 2500244 85
  95%
  100%
  5%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 63
  92%
  97%
  5%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2018 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500244 80
  94%
  96%
  2%
2501933 1
  0%
  0%
  100%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 81
  98%
  98%
  0%
2016 2500244 72
  92%
  94%
  3%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 81
  88%
  93%
  6%
2014 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500244 74
  81%
  90%
  9%
2013 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2500244 72
  89%
  97%
  8%
2500262 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 68
  85%
  94%
  9%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500244 52
  87%
  92%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 68 0% 1% 44% 47% 0% 7%
1355 13 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 135 11% 0% 11% 44% 11% 22%
2020 2500244 85 2% 2% 40% 51% 0% 5%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500244 63 3% 5% 46% 38% 3% 5%
1353 60 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2018 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 80 1% 3% 21% 69% 4% 3%
2501933 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 45 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 81 1% 6% 35% 56% 2% 0%
2016 2500244 72 0% 1% 36% 54% 6% 3%
2500246 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 81 0% 5% 40% 43% 6% 6%
2014 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 74 0% 7% 26% 49% 9% 9%
2013 2500243 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 72 4% 18% 47% 19% 3% 8%
2500262 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2012 2500244 68 0% 3% 22% 60% 6% 9%
2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500244 52 4% 8% 31% 44% 8% 6%