Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 72 94% 94% 0%
2020 90 97% 97% 0%
2019 55 89% 91% 2%
2018 80 95% 96% 1%
2017 83 95% 100% 5%
2016 66 91% 94% 3%
2015 75 95% 96% 1%
2014 80 96% 100% 4%
2013 64 92% 97% 5%
2012 67 84% 92% 9%
2011 50 92% 96% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 72
  94%
  94%
  0%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 90
  97%
  97%
  0%
2019 2500244 55
  89%
  91%
  2%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 80
  95%
  96%
  1%
1353 75
  80%
  80%
  0%
2017 2500244 83
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 66
  91%
  94%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 75
  95%
  96%
  1%
2014 2500244 80
  96%
  100%
  4%
2013 2500244 64
  92%
  97%
  5%
2012 2500244 67
  84%
  92%
  9%
2011 2500244 50
  92%
  96%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 72 6% 7% 56% 26% 6% 0%
1353 75 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2020 2500244 90 6% 4% 44% 42% 3% 0%
2019 2500244 55 5% 11% 44% 29% 9% 2%
1353 45 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500244 80 5% 9% 41% 40% 4% 1%
1353 75 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2017 2500244 83 5% 17% 47% 27% 0% 5%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 66 5% 2% 41% 44% 6% 3%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 75 4% 1% 56% 33% 4% 1%
2014 2500244 80 4% 6% 61% 25% 0% 4%
2013 2500244 64 5% 2% 70% 16% 3% 5%
2012 2500244 67 4% 1% 48% 30% 7% 9%
2011 2500244 50 4% 6% 52% 30% 4% 4%