Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 76 99% 99% 0%
2020 74 99% 99% 0%
2019 78 96% 97% 1%
2018 72 94% 99% 4%
2017 78 97% 99% 1%
2016 81 98% 98% 0%
2015 72 99% 100% 1%
2014 76 100% 100% 0%
2013 75 95% 97% 3%
2012 74 97% 100% 3%
2011 69 100% 100% 0%
2010 59 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 76
  99%
  99%
  0%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2020 2500244 74
  99%
  99%
  0%
2019 2500244 78
  96%
  97%
  1%
1353 105
  57%
  80%
  29%
2018 2500244 72
  94%
  99%
  4%
1353 45
  33%
  50%
  33%
2017 2500244 78
  97%
  99%
  1%
2016 2500244 81
  98%
  98%
  0%
2015 2500244 72
  99%
  100%
  1%
2014 2500244 76
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 75
  95%
  97%
  3%
2012 2500244 74
  97%
  100%
  3%
2011 2500244 69
  100%
  100%
  0%
2010 2500244 59
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 76 5% 18% 42% 33% 1% 0%
1353 75 0% 20% 60% 0% 0% 20%
2020 2500244 74 5% 18% 68% 8% 1% 0%
2019 2500244 78 4% 21% 41% 31% 3% 1%
1353 105 14% 14% 14% 14% 14% 29%
2018 2500244 72 6% 28% 43% 18% 1% 4%
1353 45 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2017 2500244 78 5% 49% 38% 5% 1% 1%
2016 2500244 81 5% 10% 68% 15% 2% 0%
2015 2500244 72 4% 1% 64% 29% 0% 1%
2014 2500244 76 4% 1% 71% 24% 0% 0%
2013 2500244 75 4% 0% 83% 8% 3% 3%
2012 2500244 74 4% 4% 81% 8% 0% 3%
2011 2500244 69 4% 6% 80% 10% 0% 0%
2010 2500244 59 5% 3% 76% 12% 0% 3%