Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 75 95% 99% 4%
2020 85 98% 99% 1%
2019 62 94% 97% 3%
2018 83 88% 90% 2%
2017 87 91% 93% 2%
2016 68 93% 94% 1%
2015 72 97% 97% 0%
2014 74 84% 87% 4%
2013 73 92% 94% 3%
2012 60 88% 96% 8%
2011 49 90% 96% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 75
  95%
  99%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 85
  98%
  99%
  1%
2019 2500244 62
  94%
  97%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 83
  88%
  90%
  2%
2017 2500244 87
  91%
  93%
  2%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500244 68
  93%
  94%
  1%
2015 2500244 72
  97%
  97%
  0%
2014 2500244 74
  84%
  87%
  4%
2013 2500244 73
  92%
  94%
  3%
2012 2500244 60
  88%
  96%
  8%
2011 2500244 49
  90%
  96%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 75 5% 1% 57% 31% 1% 4%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500244 85 5% 26% 58% 9% 1% 1%
2019 2500244 62 5% 15% 44% 31% 3% 3%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500244 83 5% 5% 35% 43% 10% 2%
2017 2500244 87 5% 3% 38% 45% 7% 2%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500244 68 4% 0% 51% 37% 6% 1%
2015 2500244 72 4% 4% 44% 44% 3% 0%
2014 2500244 74 3% 11% 22% 49% 12% 4%
2013 2500244 73 5% 7% 58% 22% 5% 3%
2012 2500244 60 2% 5% 57% 25% 3% 8%
2011 2500244 49 8% 6% 37% 39% 4% 6%