Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 70 91% 93% 1%
2020 87 93% 96% 3%
2019 64 95% 97% 2%
2018 83 92% 94% 2%
2017 80 89% 89% 0%
2016 65 88% 90% 3%
2015 87 92% 94% 2%
2014 78 86% 92% 6%
2013 54 91% 91% 0%
2012 65 89% 92% 3%
2011 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 70
  91%
  93%
  1%
1353 45
  0%
  0%
  0%
2020 2500244 87
  93%
  96%
  3%
2019 2500244 64
  95%
  97%
  2%
1353 60
  50%
  67%
  25%
2018 2500244 83
  92%
  94%
  2%
2017 2500244 80
  89%
  89%
  0%
2016 2500244 65
  88%
  90%
  3%
2015 2500244 87
  92%
  94%
  2%
2014 2500244 78
  86%
  92%
  6%
2013 2500244 54
  91%
  91%
  0%
2012 2500244 65
  89%
  92%
  3%
2011 2500244 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 70 3% 0% 24% 64% 7% 1%
1353 45 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500244 87 3% 6% 44% 40% 3% 3%
2019 2500244 64 3% 6% 41% 45% 3% 2%
1353 60 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2018 2500244 83 5% 14% 30% 42% 6% 2%
2017 2500244 80 5% 8% 39% 38% 11% 0%
2016 2500244 65 5% 9% 28% 46% 9% 3%
2015 2500244 87 6% 16% 36% 34% 6% 2%
2014 2500244 78 0% 1% 15% 69% 8% 6%
2013 2500244 54 6% 6% 22% 57% 9% 0%
2012 2500244 65 2% 12% 31% 45% 8% 3%
2011 2500244 50 2% 10% 42% 46% 0% 0%