Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 66 94% 97% 3%
2020 89 99% 100% 1%
2019 58 97% 100% 3%
2018 73 97% 97% 0%
2017 85 98% 100% 2%
2016 53 98% 98% 0%
2015 90 96% 98% 2%
2014 76 88% 97% 9%
2013 63 84% 95% 11%
2012 61 92% 98% 7%
2011 48 90% 93% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 66
  94%
  97%
  3%
1355 13
  0%
  0%
  100%
1353 150
  80%
  100%
  20%
2020 2500244 89
  99%
  100%
  1%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 58
  97%
  100%
  3%
1355 52
  0%
  0%
  25%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2018 2500244 73
  97%
  97%
  0%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 210
  93%
  100%
  7%
2017 2500244 85
  98%
  100%
  2%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2016 2500244 53
  98%
  98%
  0%
1355 78
  83%
  83%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 90
  96%
  98%
  2%
2014 2500244 76
  88%
  97%
  9%
2013 2500244 63
  84%
  95%
  11%
2012 2500244 61
  92%
  98%
  7%
2011 2500244 48
  90%
  93%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 66 5% 2% 50% 38% 3% 3%
1355 13 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 150 0% 0% 30% 50% 0% 20%
2020 2500244 89 4% 10% 57% 27% 0% 1%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 60 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500244 58 5% 10% 62% 19% 0% 3%
1355 52 0% 0% 0% 0% 75% 25%
1353 90 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2018 2500244 73 4% 5% 59% 29% 3% 0%
1355 13 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 210 0% 0% 57% 36% 0% 7%
2017 2500244 85 5% 9% 46% 38% 0% 2%
1353 60 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2016 2500244 53 6% 19% 57% 17% 2% 0%
1355 78 0% 0% 50% 33% 17% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 90 4% 9% 72% 10% 2% 2%
2014 2500244 76 4% 8% 50% 26% 3% 9%
2013 2500244 63 2% 2% 30% 51% 5% 11%
2012 2500244 61 0% 2% 43% 48% 2% 7%
2011 2500244 48 2% 2% 25% 60% 6% 4%