Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 42 93% 98% 5%
2020 32 97% 97% 0%
2019 26 96% 96% 0%
2018 39 95% 100% 5%
2017 42 86% 97% 12%
2016 24 83% 95% 12%
2015 30 97% 100% 3%
2014 13 85% 92% 8%
2013 20 90% 95% 5%
2012 15 93% 100% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 42
  93%
  98%
  5%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2500244 32
  97%
  97%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 26
  96%
  96%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2018 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500244 39
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500244 42
  86%
  97%
  12%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 45
  33%
  50%
  33%
2016 2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500244 24
  83%
  95%
  12%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500244 30
  97%
  100%
  3%
2014 2500244 13
  85%
  92%
  8%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 20
  90%
  95%
  5%
2012 2500244 15
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 42 2% 36% 45% 5% 2% 5%
2500249 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 32 6% 56% 31% 3% 3% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 26 4% 31% 54% 8% 4% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500244 39 5% 31% 46% 13% 0% 5%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 42 7% 29% 38% 12% 2% 12%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 45 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2016 2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 24 4% 0% 50% 29% 4% 13%
2501233 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500244 30 3% 20% 37% 37% 0% 3%
2014 2500244 13 0% 23% 31% 31% 8% 8%
2500248 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500244 20 5% 20% 40% 25% 5% 5%
2012 2500244 15 0% 47% 47% 0% 0% 7%