Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 18 89% 100% 11%
2018 14 93% 100% 7%
2017 15 87% 100% 13%
2016 23 91% 100% 9%
2015 17 100% 100% 0%
2014 14 93% 100% 7%
2013 33 97% 100% 3%
2012 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 2
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 18
  89%
  100%
  11%
2018 2500244 14
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 15
  87%
  100%
  13%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 23
  91%
  100%
  9%
2015 2500244 17
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 14
  93%
  100%
  7%
2013 2500244 33
  97%
  100%
  3%
2012 2500244 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2500244 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500244 18 6% 39% 39% 6% 0% 11%
2018 2500244 14 0% 7% 64% 21% 0% 7%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500244 15 0% 13% 73% 0% 0% 13%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500244 23 0% 30% 52% 9% 0% 9%
2015 2500244 17 0% 6% 65% 29% 0% 0%
2014 2500244 14 0% 43% 36% 14% 0% 7%
2013 2500244 33 6% 18% 67% 6% 0% 3%
2012 2500244 15 7% 13% 60% 20% 0% 0%