Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 30 93% 100% 7%
2020 19 100% 100% 0%
2019 22 100% 100% 0%
2018 27 100% 100% 0%
2017 28 89% 96% 7%
2016 10 90% 100% 10%
2015 23 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 29 100% 100% 0%
2012 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 30
  93%
  100%
  7%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2020 2500244 19
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 22
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 27
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2500244 28
  89%
  96%
  7%
2016 2500244 10
  90%
  100%
  10%
2015 2500244 23
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 25
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 29
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 30 7% 10% 60% 10% 0% 7%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500244 19 16% 5% 68% 11% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 22 18% 23% 50% 9% 0% 0%
2018 2500244 27 7% 15% 56% 22% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500244 28 11% 7% 57% 14% 4% 7%
2016 2500244 10 0% 20% 40% 30% 0% 10%
2015 2500244 23 4% 9% 70% 17% 0% 0%
2014 2500244 25 0% 24% 60% 16% 0% 0%
2013 2500244 29 3% 34% 55% 7% 0% 0%
2012 2500244 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%