Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 21 95% 100% 5%
2018 13 100% 100% 0%
2017 16 81% 100% 19%
2016 25 92% 92% 0%
2015 21 100% 100% 0%
2014 18 100% 100% 0%
2013 32 100% 100% 0%
2012 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 2
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 3
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 21
  95%
  100%
  5%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 13
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2017 2500244 16
  81%
  100%
  19%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 25
  92%
  92%
  0%
2015 2500244 21
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 18
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 32
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2500244 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2019 2500244 21 0% 43% 38% 14% 0% 5%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500244 13 0% 23% 69% 8% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2017 2500244 16 6% 6% 69% 0% 0% 19%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 25 0% 32% 44% 16% 8% 0%
2015 2500244 21 0% 19% 57% 24% 0% 0%
2014 2500244 18 0% 28% 56% 17% 0% 0%
2013 2500244 32 3% 19% 66% 13% 0% 0%
2012 2500244 14 7% 21% 71% 0% 0% 0%