Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 39 85% 100% 15%
2020 49 96% 98% 2%
2019 34 97% 100% 3%
2018 45 96% 98% 2%
2017 40 98% 100% 2%
2016 30 100% 100% 0%
2015 33 91% 100% 9%
2014 41 90% 100% 10%
2013 35 91% 100% 9%
2012 32 97% 100% 3%
2011 25 80% 91% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 39
  85%
  100%
  15%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 49
  96%
  98%
  2%
2019 2500244 34
  97%
  100%
  3%
1355 13
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 45
  96%
  98%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 40
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 33
  91%
  100%
  9%
2014 2500244 41
  90%
  100%
  10%
2013 2500244 35
  91%
  100%
  9%
2012 2500244 32
  97%
  100%
  3%
2011 2500244 25
  80%
  91%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 39 5% 13% 59% 8% 0% 15%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500244 49 4% 20% 65% 6% 2% 2%
2019 2500244 34 6% 29% 56% 6% 0% 3%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500244 45 4% 7% 51% 33% 2% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 40 5% 13% 68% 13% 0% 3%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500244 30 7% 17% 57% 20% 0% 0%
2015 2500244 33 6% 15% 58% 12% 0% 9%
2014 2500244 41 2% 10% 51% 27% 0% 10%
2013 2500244 35 6% 17% 51% 17% 0% 9%
2012 2500244 32 6% 6% 69% 16% 0% 3%
2011 2500244 25 4% 12% 32% 32% 8% 12%