Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 40 85% 97% 12%
2020 53 100% 100% 0%
2019 30 93% 100% 7%
2018 46 96% 96% 0%
2017 43 93% 98% 5%
2016 35 97% 97% 0%
2015 30 87% 87% 0%
2014 42 90% 97% 7%
2013 39 87% 94% 8%
2012 33 82% 87% 6%
2011 26 88% 92% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 40
  85%
  97%
  12%
2020 2500244 53
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 30
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 46
  96%
  96%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 43
  93%
  98%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 35
  97%
  97%
  0%
2015 2500244 30
  87%
  87%
  0%
2014 2500244 42
  90%
  97%
  7%
2013 2500244 39
  87%
  94%
  8%
2012 2500244 33
  82%
  87%
  6%
2011 2500244 26
  88%
  92%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 40 5% 8% 48% 25% 3% 13%
2020 2500244 53 4% 4% 81% 11% 0% 0%
2019 2500244 30 3% 3% 57% 30% 0% 7%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2500244 46 4% 4% 37% 50% 4% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 43 7% 0% 44% 42% 2% 5%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500244 35 0% 6% 66% 26% 3% 0%
2015 2500244 30 3% 7% 40% 37% 13% 0%
2014 2500244 42 5% 14% 48% 24% 2% 7%
2013 2500244 39 3% 18% 33% 33% 5% 8%
2012 2500244 33 6% 3% 39% 33% 12% 6%
2011 2500244 26 8% 12% 35% 35% 8% 4%