Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 42 93% 95% 2%
2020 43 93% 100% 7%
2019 52 94% 100% 6%
2018 49 78% 95% 18%
2017 45 80% 84% 4%
2016 47 91% 96% 4%
2015 43 84% 92% 9%
2014 43 93% 100% 7%
2013 45 87% 100% 13%
2012 36 86% 97% 11%
2011 37 84% 100% 16%
2010 31 87% 100% 13%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 42
  93%
  95%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 43
  93%
  100%
  7%
2019 2500244 52
  94%
  100%
  6%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500244 49
  78%
  95%
  18%
2017 2500244 45
  80%
  84%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 47
  91%
  96%
  4%
2015 2500244 43
  84%
  92%
  9%
2014 2500244 43
  93%
  100%
  7%
2013 2500244 45
  87%
  100%
  13%
2012 2500244 36
  86%
  97%
  11%
2011 2500244 37
  84%
  100%
  16%
2010 2500244 31
  87%
  100%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 42 2% 0% 52% 38% 5% 2%
1353 30 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2020 2500244 43 2% 14% 47% 30% 0% 7%
2019 2500244 52 4% 12% 62% 17% 0% 6%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500244 49 2% 6% 35% 35% 4% 18%
2017 2500244 45 7% 0% 38% 36% 16% 4%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500244 47 4% 15% 47% 26% 4% 4%
2015 2500244 43 5% 5% 51% 23% 7% 9%
2014 2500244 43 7% 19% 49% 19% 0% 7%
2013 2500244 45 4% 13% 49% 20% 0% 13%
2012 2500244 36 3% 8% 58% 17% 3% 11%
2011 2500244 37 3% 8% 51% 22% 0% 16%
2010 2500244 31 6% 26% 32% 23% 0% 13%