Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 37 81% 91% 11%
2020 35 77% 77% 0%
2019 38 92% 97% 5%
2018 26 85% 85% 0%
2017 32 97% 97% 0%
2016 33 88% 91% 3%
2015 41 88% 100% 12%
2014 40 98% 100% 2%
2013 33 91% 97% 6%
2012 33 88% 100% 12%
2011 39 79% 89% 10%
2010 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 37
  81%
  91%
  11%
2020 2500244 35
  77%
  77%
  0%
2019 2500244 38
  92%
  97%
  5%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2018 2500244 26
  85%
  85%
  0%
2017 2500244 32
  97%
  97%
  0%
2016 2500244 33
  88%
  91%
  3%
2015 2500244 41
  88%
  100%
  12%
2014 2500244 40
  98%
  100%
  2%
2013 2500244 33
  91%
  97%
  6%
2012 2500244 33
  88%
  100%
  12%
2011 2500244 39
  79%
  89%
  10%
2010 2500244 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 37 3% 3% 16% 59% 8% 11%
2020 2500244 35 3% 3% 37% 34% 23% 0%
2019 2500244 38 5% 11% 58% 18% 3% 5%
1353 45 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2500244 26 4% 12% 35% 35% 15% 0%
2017 2500244 32 3% 3% 63% 28% 3% 0%
2016 2500244 33 6% 6% 64% 12% 9% 3%
2015 2500244 41 5% 17% 54% 12% 0% 12%
2014 2500244 40 5% 30% 58% 5% 0% 3%
2013 2500244 33 0% 0% 73% 18% 3% 6%
2012 2500244 33 3% 45% 36% 3% 0% 12%
2011 2500244 39 5% 10% 41% 23% 10% 10%
2010 2500244 17 6% 24% 71% 0% 0% 0%