Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 37 94.595% 97.222% 2.703%
2021 43 95.349% 100% 4.651%
2020 48 93.75% 97.826% 4.167%
2019 49 87.755% 91.489% 4.082%
2018 46 82.609% 86.364% 4.348%
2017 47 93.617% 100% 6.383%
2016 49 83.673% 91.111% 8.163%
2015 41 87.805% 94.737% 7.317%
2014 41 95.122% 97.5% 2.439%
2013 44 95.455% 100% 4.545%
2012 35 97.143% 100% 2.857%
2011 37 89.189% 100% 10.811%
2010 31 93.548% 100% 6.452%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 37
  95%
  97%
  3%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 43
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 48
  94%
  98%
  4%
2019 2500244 49
  88%
  91%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2500244 46
  83%
  86%
  4%
2017 2500244 47
  94%
  100%
  6%
2016 2500244 49
  84%
  91%
  8%
2015 2500244 41
  88%
  95%
  7%
2014 2500244 41
  95%
  98%
  2%
2013 2500244 44
  95%
  100%
  5%
2012 2500244 35
  97%
  100%
  3%
2011 2500244 37
  89%
  100%
  11%
2010 2500244 31
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 37 5% 8% 57% 24% 3% 3%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 43 5% 12% 60% 19% 0% 5%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2500244 48 4% 10% 50% 29% 2% 4%
2019 2500244 49 4% 20% 51% 12% 8% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500244 46 7% 7% 43% 26% 13% 4%
2017 2500244 47 4% 11% 43% 36% 0% 6%
2016 2500244 49 4% 10% 31% 39% 8% 8%
2015 2500244 41 5% 12% 61% 10% 5% 7%
2014 2500244 41 5% 5% 54% 32% 2% 2%
2013 2500244 44 5% 11% 50% 30% 0% 5%
2012 2500244 35 3% 14% 57% 23% 0% 3%
2011 2500244 37 8% 14% 46% 22% 0% 11%
2010 2500244 31 6% 26% 26% 35% 0% 6%