Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 34 94% 97% 3%
2020 36 92% 92% 0%
2019 38 87% 92% 5%
2018 26 85% 85% 0%
2017 34 97% 97% 0%
2016 37 86% 89% 3%
2015 38 82% 84% 3%
2014 39 97% 100% 3%
2013 33 94% 94% 0%
2012 31 90% 97% 6%
2011 39 95% 97% 3%
2010 19 89% 94% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 34
  94%
  97%
  3%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 36
  92%
  92%
  0%
2019 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 38
  87%
  92%
  5%
2018 2500244 26
  85%
  85%
  0%
2017 2500244 34
  97%
  97%
  0%
2016 2500244 37
  86%
  89%
  3%
2015 2500244 38
  82%
  84%
  3%
2014 2500244 39
  97%
  100%
  3%
2013 2500244 33
  94%
  94%
  0%
2012 2500244 31
  90%
  97%
  6%
2011 2500244 39
  95%
  97%
  3%
2010 2500244 19
  89%
  94%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 34 0% 3% 24% 68% 3% 3%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500244 36 3% 28% 50% 11% 8% 0%
2019 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 38 5% 3% 32% 47% 8% 5%
2018 2500244 26 4% 8% 50% 23% 15% 0%
2017 2500244 34 3% 15% 47% 32% 3% 0%
2016 2500244 37 0% 0% 24% 62% 11% 3%
2015 2500244 38 5% 5% 24% 47% 16% 3%
2014 2500244 39 5% 5% 51% 36% 0% 3%
2013 2500244 33 3% 0% 67% 24% 6% 0%
2012 2500244 31 3% 29% 52% 6% 3% 6%
2011 2500244 39 5% 10% 46% 33% 3% 3%
2010 2500244 19 5% 26% 37% 21% 5% 5%