Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 53 85% 96% 11%
2020 52 87% 98% 12%
2019 53 91% 100% 9%
2018 56 89% 98% 9%
2017 56 84% 92% 9%
2016 56 86% 100% 14%
2015 53 85% 94% 9%
2014 55 80% 100% 20%
2013 53 79% 95% 17%
2012 51 92% 98% 6%
2011 47 72% 89% 19%
2010 42 83% 97% 14%
2009 41 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 53
  85%
  96%
  11%
2020 2500244 52
  87%
  98%
  12%
2019 2500244 53
  91%
  100%
  9%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500244 56
  89%
  98%
  9%
2017 2500244 56
  84%
  92%
  9%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 56
  86%
  100%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 53
  85%
  94%
  9%
2014 2500244 55
  80%
  100%
  20%
2013 2500244 53
  79%
  95%
  17%
2012 2500244 51
  92%
  98%
  6%
2011 2500244 47
  72%
  89%
  19%
2010 2500244 42
  83%
  97%
  14%
2009 2500244 41
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 53 6% 19% 40% 21% 4% 11%
2020 2500244 52 6% 19% 42% 17% 2% 12%
2019 2500244 53 6% 43% 40% 2% 0% 9%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500244 56 5% 23% 41% 20% 2% 9%
2017 2500244 56 5% 14% 34% 30% 7% 9%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 56 5% 16% 41% 23% 0% 14%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500244 53 6% 30% 28% 21% 6% 9%
2014 2500244 55 5% 33% 31% 11% 0% 20%
2013 2500244 53 8% 19% 36% 17% 4% 17%
2012 2500244 51 8% 25% 45% 14% 2% 6%
2011 2500244 47 4% 9% 47% 13% 9% 19%
2010 2500244 42 7% 21% 38% 17% 2% 14%
2009 2500244 41 7% 29% 22% 22% 0% 20%