Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 48 77% 88% 12%
2020 42 76% 91% 17%
2019 48 85% 98% 12%
2018 54 72% 85% 15%
2017 48 60% 94% 35%
2016 44 73% 89% 18%
2015 53 68% 80% 15%
2014 64 67% 72% 6%
2013 58 64% 77% 17%
2012 57 60% 74% 19%
2011 48 60% 78% 23%
2010 51 80% 98% 18%
2009 40 48% 100% 52%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 48
  77%
  88%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 42
  76%
  91%
  17%
2019 2500244 48
  85%
  98%
  12%
2018 2500244 54
  72%
  85%
  15%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 48
  60%
  94%
  35%
2016 2500244 44
  73%
  89%
  18%
2015 2500244 53
  68%
  80%
  15%
2014 2500244 64
  67%
  72%
  6%
2013 2500244 58
  64%
  77%
  17%
2012 2500244 57
  60%
  74%
  19%
2011 2500244 48
  60%
  78%
  23%
2010 2500244 51
  80%
  98%
  18%
2009 2500244 40
  48%
  100%
  52%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 48 4% 4% 23% 46% 10% 13%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500244 42 2% 0% 12% 62% 7% 17%
2019 2500244 48 4% 8% 29% 44% 2% 13%
2018 2500244 54 2% 0% 31% 39% 13% 15%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 48 4% 4% 10% 42% 4% 35%
2016 2500244 44 2% 5% 20% 45% 9% 18%
2015 2500244 53 2% 0% 32% 34% 17% 15%
2014 2500244 64 3% 3% 23% 38% 27% 6%
2013 2500244 58 3% 5% 22% 33% 19% 17%
2012 2500244 57 2% 12% 16% 30% 21% 19%
2011 2500244 48 4% 6% 25% 25% 17% 23%
2010 2500244 51 4% 8% 43% 25% 2% 18%
2009 2500244 40 5% 10% 3% 30% 0% 53%