Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 88 93% 98% 5%
2020 89 90% 99% 9%
2019 86 87% 100% 13%
2018 90 87% 98% 11%
2017 87 85% 95% 10%
2016 82 87% 100% 13%
2015 85 92% 100% 8%
2014 88 90% 99% 9%
2013 85 88% 99% 11%
2012 88 89% 100% 11%
2011 87 84% 99% 15%
2010 79 86% 96% 10%
2009 81 75% 95% 21%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500244 88
  93%
  98%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 89
  90%
  99%
  9%
2019 2500244 86
  87%
  100%
  13%
2018 2500244 90
  87%
  98%
  11%
2017 2500244 87
  85%
  95%
  10%
1353 30
  0%
  0%
  100%
2016 2500244 82
  87%
  100%
  13%
1355 65
  100%
  100%
  0%
1353 105
  71%
  100%
  29%
2015 2500244 85
  92%
  100%
  8%
2014 2500244 88
  90%
  99%
  9%
2013 2500244 85
  88%
  99%
  11%
2012 2500244 88
  89%
  100%
  11%
2011 2500244 87
  84%
  99%
  15%
2010 2500244 79
  86%
  96%
  10%
2009 2500244 81
  75%
  95%
  21%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500244 88 5% 3% 56% 30% 2% 5%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500244 89 4% 7% 74% 4% 1% 9%
2019 2500244 86 2% 0% 65% 20% 0% 13%
2018 2500244 90 2% 4% 66% 14% 2% 11%
2017 2500244 87 2% 7% 60% 16% 5% 10%
1353 30 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500244 82 2% 4% 60% 21% 0% 13%
1355 65 0% 0% 60% 40% 0% 0%
1353 105 0% 14% 0% 57% 0% 29%
2015 2500244 85 1% 4% 59% 28% 0% 8%
2014 2500244 88 3% 7% 57% 23% 1% 9%
2013 2500244 85 4% 8% 67% 9% 1% 11%
2012 2500244 88 2% 1% 74% 11% 0% 11%
2011 2500244 87 3% 6% 67% 8% 1% 15%
2010 2500244 79 0% 6% 67% 13% 4% 10%
2009 2500244 81 4% 5% 52% 15% 4% 21%