Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
1h
4%
157h
13%
542h
8%
336h
57%
2343h
18%
720h
4098h
2021 1%
46h
4%
168h
15%
592h
6%
250h
69%
2795h
5%
190h
4041h
2020 1%
34h
6%
260h
20%
785h
5%
192h
61%
2442h
7%
294h
4008h
2019 1%
63h
5%
227h
19%
819h
3%
134h
59%
2546h
12%
524h
4312h
2018 2%
63h
2%
89h
19%
762h
3%
114h
61%
2492h
14%
572h
4092h
2017 1%
30h
0%
0h
22%
847h
3%
125h
54%
2120h
20%
797h
3919h
2016 1%
53h
1%
23h
23%
866h
4%
139h
50%
1889h
21%
805h
3774h
2015 1%
38h
1%
23h
23%
856h
3%
124h
45%
1670h
27%
1012h
3723h
2014 1%
38h
2%
80h
15%
524h
3%
114h
40%
1426h
39%
1387h
3568h
2013 2%
94h
10%
414h
11%
479h
4%
154h
36%
1547h
37%
1605h
4292h
2012 2%
65h
8%
311h
10%
410h
3%
137h
26%
1051h
52%
2132h
4107h
2011 0%
0h
6%
215h
7%
245h
6%
198h
24%
825h
56%
1889h
3373h
2010 0%
0h
10%
253h
8%
206h
8%
212h
30%
777h
43%
1106h
2554h
2009 0%
0h
18%
213h
18%
213h
8%
90h
26%
300h
30%
350h
1166h