Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 78.947% 93.75% 15.789%
2020 30 93.333% 100% 6.667%
2019 1 100% 100% 0%
2018 18 83.333% 100% 16.667%
2017 20 90% 90% 0%
2016 28 96.429% 96.429% 0%
2015 17 88.235% 100% 11.765%
2014 23 82.609% 90.476% 8.696%
2013 14 92.857% 100% 7.143%
2012 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 19
  79%
  94%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 30
  93%
  100%
  7%
2019 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 18
  83%
  100%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 20
  90%
  90%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 28
  96%
  96%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2500245 17
  88%
  100%
  12%
2014 2500245 23
  83%
  90%
  9%
2013 2500245 14
  93%
  100%
  7%
2012 2500245 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 19 5% 11% 16% 47% 5% 16%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500245 30 7% 27% 40% 20% 0% 7%
2019 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 18 6% 22% 39% 17% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500245 20 0% 25% 35% 30% 10% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500245 28 4% 7% 36% 50% 4% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2015 2500245 17 0% 0% 71% 18% 0% 12%
2014 2500245 23 0% 13% 22% 48% 9% 9%
2013 2500245 14 0% 7% 29% 57% 0% 7%
2012 2500245 8 0% 13% 63% 25% 0% 0%