Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 84.211% 84.211% 0%
2021 29 75.862% 78.571% 3.448%
2020 1 100% 100% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 25 88% 88% 0%
2017 27 81.481% 84.615% 3.704%
2016 33 78.788% 78.788% 0%
2015 21 80.952% 80.952% 0%
2014 2 100% 100% 0%
2013 20 60% 66.667% 10%
2012 14 71.429% 83.333% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 19
  84%
  84%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500245 29
  76%
  79%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 11
  100%
  100%
  0%
1353 128
  62%
  71%
  12%
2018 2500245 25
  88%
  88%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2017 2500245 27
  81%
  85%
  4%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 33
  79%
  79%
  0%
1353 160
  60%
  67%
  10%
2015 2500245 21
  81%
  81%
  0%
2014 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 20
  60%
  67%
  10%
2012 2500245 14
  71%
  83%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 19 0% 0% 37% 47% 16% 0%
1353 64 0% 0% 75% 0% 25% 0%
2021 2500245 29 3% 3% 14% 55% 21% 3%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500245 11 18% 0% 27% 55% 0% 0%
1353 128 0% 25% 0% 38% 25% 13%
2018 2500245 25 0% 0% 36% 48% 12% 0%
1353 112 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2017 2500245 27 4% 4% 33% 41% 15% 4%
1353 112 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2016 2500245 33 0% 3% 15% 61% 21% 0%
1353 160 0% 10% 0% 50% 30% 10%
2015 2500245 21 0% 0% 29% 52% 19% 0%
2014 2500245 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2013 2500245 20 0% 0% 15% 45% 30% 10%
2012 2500245 14 7% 0% 21% 43% 14% 14%