Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2012 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2016 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500245 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%