Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 41 95.122% 97.5% 2.439%
2020 1 100% 100% 0%
2019 26 96.154% 100% 3.846%
2018 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 33 81.818% 84.375% 3.03%
2014 23 95.652% 95.652% 0%
2012 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 41
  95%
  98%
  2%
1353 256
  94%
  94%
  0%
2020 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 26
  96%
  100%
  4%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 33
  82%
  84%
  3%
1353 320
  75%
  94%
  20%
2014 2500245 23
  96%
  96%
  0%
2012 2500245 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2021 2500245 41 7% 7% 44% 37% 2% 2%
1353 256 0% 0% 44% 50% 6% 0%
2020 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500245 26 8% 4% 50% 35% 0% 4%
1353 112 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2018 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500245 33 6% 24% 18% 33% 15% 3%
1353 320 0% 0% 40% 35% 5% 20%
2014 2500245 23 4% 22% 30% 39% 4% 0%
2012 2500245 6 17% 50% 0% 33% 0% 0%