Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 82.759% 82.759% 0%
2020 35 91.429% 94.118% 2.857%
2018 29 89.655% 89.655% 0%
2015 32 78.125% 86.207% 9.375%
2014 1 100% 100% 0%
2013 34 64.706% 73.333% 11.765%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 29
  83%
  83%
  0%
1353 176
  91%
  91%
  0%
2020 2500245 35
  91%
  94%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 29
  90%
  90%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2015 2500245 32
  78%
  86%
  9%
2014 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 34
  65%
  73%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 29 0% 10% 17% 52% 17% 0%
1353 176 9% 0% 9% 73% 9% 0%
2020 2500245 35 0% 6% 23% 60% 6% 3%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500245 29 0% 3% 41% 45% 10% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 112 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2015 2500245 32 0% 0% 22% 56% 13% 9%
2014 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500245 34 0% 3% 21% 41% 24% 12%