Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 88% 100% 12%
2021 34 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2017 27 88.889% 88.889% 0%
2016 38 92.105% 97.222% 5.263%
2015 1 100% 100% 0%
2014 31 90.323% 93.333% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 25
  88%
  100%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 34
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2019 2500245 24
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 27
  89%
  89%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 38
  92%
  97%
  5%
2015 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 31
  90%
  93%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 25 4% 32% 52% 0% 0% 12%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500245 34 3% 6% 79% 12% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500245 24 4% 8% 88% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500245 27 4% 11% 44% 30% 11% 0%
1353 80 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2016 2500245 38 3% 13% 74% 3% 3% 5%
2015 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 31 0% 0% 32% 58% 6% 3%