Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 15 93.333% 100% 6.667%
2019 20 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 13 100% 100% 0%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 10 90% 90% 0%
2014 16 100% 100% 0%
2013 11 90.909% 90.909% 0%
2012 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 7
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 15
  93%
  100%
  7%
2019 2500245 20
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 13
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 12
  92%
  100%
  8%
2015 2500245 10
  90%
  90%
  0%
2014 2500245 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 11
  91%
  91%
  0%
2012 2500245 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 7 0% 71% 29% 0% 0% 0%
2021 2500245 15 0% 73% 13% 13% 0% 0%
2020 2500245 15 0% 93% 0% 0% 0% 7%
2019 2500245 20 0% 65% 30% 5% 0% 0%
2018 2500245 12 0% 50% 42% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500245 13 23% 15% 62% 0% 0% 0%
2016 2500245 12 17% 25% 42% 8% 0% 8%
2015 2500245 10 10% 50% 30% 0% 10% 0%
2014 2500245 16 13% 56% 31% 0% 0% 0%
2013 2500245 11 18% 18% 55% 0% 9% 0%
2012 2500245 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%