Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2013 5 60% 75% 20%
2012 4 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 6
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 5
  60%
  75%
  20%
2012 2500245 4
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 3 0% 0% 67% 0% 0% 0%
2021 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2017 2500245 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2013 2500245 5 0% 0% 20% 40% 20% 20%
2012 2500245 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%