Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2018 43 95.349% 100% 4.651%
2017 1 100% 100% 0%
2016 28 89.286% 100% 10.714%
2013 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 43
  95%
  100%
  5%
1353 128
  75%
  86%
  12%
2017 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 28
  89%
  100%
  11%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2013 2500245 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2021 2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500245 43 2% 0% 60% 33% 0% 5%
1353 128 0% 0% 63% 13% 13% 13%
2017 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500245 28 7% 0% 61% 21% 0% 11%
1353 176 0% 9% 55% 27% 0% 9%
2013 2500245 13 8% 0% 62% 31% 0% 0%