Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 36 88.889% 91.429% 2.778%
2019 21 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%
2017 25 88% 91.667% 4%
2016 18 83.333% 93.75% 11.111%
2015 42 100% 100% 0%
2014 24 75% 81.818% 8.333%
2013 29 72.414% 75% 3.448%
2012 8 75% 75% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 36
  89%
  91%
  3%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2019 2500245 21
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 5
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 25
  88%
  92%
  4%
1353 144
  89%
  89%
  0%
2016 2500245 18
  83%
  94%
  11%
1353 208
  85%
  85%
  0%
2015 2500245 42
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 24
  75%
  82%
  8%
2013 2500245 29
  72%
  75%
  3%
2012 2500245 8
  75%
  75%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500245 36 0% 14% 22% 50% 8% 3%
1353 144 0% 22% 11% 56% 0% 11%
2019 2500245 21 0% 14% 38% 48% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 176 9% 36% 27% 27% 0% 0%
2018 2500245 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2017 2500245 25 0% 20% 32% 36% 8% 4%
1353 144 11% 22% 33% 22% 11% 0%
2016 2500245 18 11% 22% 22% 28% 6% 11%
1353 208 0% 15% 38% 31% 15% 0%
2015 2500245 42 2% 0% 21% 76% 0% 0%
2014 2500245 24 4% 8% 38% 25% 17% 8%
2013 2500245 29 0% 17% 34% 21% 24% 3%
2012 2500245 8 0% 13% 38% 25% 25% 0%